Vitrin

Yönetim

23/08/2016

 

HAVAK YÖNETİM ORGANLARI 

 

YÖNETİM KURULU ASİL ÜYELERİ 

  Yönetim Kurulu Başkanı 

 Yönetim Kurulu Başkan Yard.   

 Yönetim Kurulu Muhasip Üye 

  Yönetim Kurulu Gn.Skr.  

 Yönetim Kurulu Üyesi 

 

DENETİM KURULU ASİL ÜYELERİ

 (Üye)

 (Üye)

 (Üye)