Vitrin

Başkanın Mesajı

23/08/2016

Değerli Ziyaretçimiz,

Ülkemizin son yıllarda havacılık alanında yaptığı ve halen devam etmekte olan atılımları ile dünyanın pek çok ülkesinden daha ileri seviyede bir Sivil Havacılık Platformu oluşmuştur.

‘’Yükselen Hedefler’’ olarak isimlendirmeyi tercih edeceğim bu atılımların başarı ile tamamlanabilmesi için tüm kurumların, şirket ve şahısların üzerlerine düşen görevleri sorunsuz, en kaliteli şekilde ve zamanında yerine getirmesi gerekmektedir. Elbette tartışmasız şekilde en önemlisi nokta ise faaliyetlerin tamamının günümüz uçuş emniyet standartlarına ve tamamen küreselleşmiş olan havacılık hukukuna ve uluslar arası işletme esaslarına uygun olması, tüm birimlerin uçuş emniyet kuralları ve kalite standardizasyonunun önemini detayı ile anlaması ve bir düstur olarak kabul etmesidir.

Yeni dönemine yeni yönetimi ile başlamış olan HAVAK sloganında vurguladığı gibi ‘’Sürekli Gelişimin’’ ancak ‘’Sürekli Eğitim’’ ile mümkün olabileceğine inanmaktadır.

Yükseklerde bulunan ve her geçen gün daha da yükselmekte olan top yekûn hedeflere ulaşabilmenin tek yolu küresel havacılığın lokomotifi durumunda olan otoriteleri ve teknoloji gelişimi yapan ülke ve birimleri sürekli takip etmek ve toplanılan bilgi birikimini ülkemiz havacılık birimlerine en hızlı ve kaliteli şekilde sunmaktır. Kurulma amacı ticari bir beklentisi olmadan,  Türk Sivil Havacılığını Geliştirmek’’ olan vakfımız bu gelişmeleri takip edebileceği alt yapısını kurmakta sadece ülkemizde değil, çevre ülkelerde de faaliyetler yapacak bir esas teşkil etmeye çalışmaktadır .

Görevi Sportif, Amatör ve Genel Havacılık kademesinden başlayarak uluslar arası havayolları işletmelerine kadar, havacılığın her bir katında hizmet sunan tüm kurum, işletme ve şahıslara hizmet sunmak olan vakfımız sizlerinde desteği ve tavsiyeleri ile hizmetlerini kaliteli şekilde devam ettirmeyi başaracaktır.
Hiçbir kar beklentisi olmadan, özellikle üyelerine ve tüm havacılık camiasına aynı mesafede olan HAVAK’a destekleriniz bizim için çok önemlidir.

Saygılarımla


Yönetim Kurulu Başkanı