Vitrin

Vizyon-Misyon

23/08/2016

Vizyon

Ülkemiz genelinde havacılığın her bir kademesini bir lüks olarak değil, bir ihtiyaç olarak gören ve yaşamın
vazgeçilmez gereklerinden birisi olarak kabul ve talep eden bir toplum bilinci oluşturmak; 
 
Bu bilinç ve ihtiyacı esas kabul ederek ihtiyaçları anlayabilen, ihtiyaçları ulusal ve uluslararası
kanun ve kuralların gereklerine uygun şekilde, sürekli olarak gelişen ve diğer havacılık anlayışlarının hiçbirisinin
gerisinde kalmadan kaliteli bir şekilde arz edebilen profesyonellerin olduğu bir havacılık camiasının gerekliliğidir.

 

MİSYON

Vizyonumuz gereklerinin gerçekleşebilmesi için havacılık camiasının hem talep eden hem de arz eden taraflarının ihtiyaçlarını
Ulusal ve uluslar arası standartlara uygun şekilde tespit etmek, bu ihtiyaçların kalite ve emniyet kurallarına uygun şekilde sağlanabilmesi için
Gerekli her türlü ulusal ve uluslararası araştırma-geliştirme ve uygulama çalışmalarını yaparak sonuçları taraflara aktarmak ve sürekli gelişimi sağlamaktır.